Nowoczesne Budownictwo Obiekty Modułowe

Aktualnie budownictwo podobnie jak inne branże boryka się z problemami, których główną przyczyną jest światowy kryzys i obawa potencjalnych kupców przed utratą źródła dochodów. VAT jest podatkiem cenotwórczym i dlatego od początku Dyrektywa VI UE przewidywała możliwość stosowania obniżonej stawki na społeczne budownictwo mieszkaniowe z tym, że obniżony podatek nie powinien być mniejszy niż 5%. Bogate kraje UE, mające znacznie lepszą sytuację mieszkaniową niż Polska szeroko wykorzystywały te możliwości, a w niektórych przypadkach świadomie z korzyścią dla swoich obywateli łamały te przepisy (Wielka Brytania – % podatku VAT na niektóre rodzaje budownictwa mieszkaniowego, Włochy – four- podatku VAT na tzw. Z pewnym więc uproszczeniem można powiedzieć, że budownictwo straciło w ostatnim czasie w skali rocznej kilka miliardów złotych. Tyle jest to ważne, że w 2008 roku stawka VAT na budownictwo wzrośnie z 7 do 22 procent. Na poziomie 7 procent pozostanie jedynie budownictwo społeczne.

Obecnie trwająUnii Europejskiej uzgodnienia dotyczące ujednolicenia stawki podatku VAT na budownictwo mieszkaniowe na poziomie preferencyjnym. Opisy licznych przykładów jej wykorzystania w inżynierskim opracowaniu można znaleźć na blogu w zakładce dodatek specjalny: budownictwo. Nowoczesne budownictwo apartamentowe konkuruje skutecznie z tradycyjnymi hiszpańskimi tapas i koszmarną architekturą żywcem przeniesioną z polskich wiosek pegeerowskich.

Jak podaje Rzeczpospolita w najbliższym czasie możemy się spodziewać dużych dofinasowań rzędu miliardów euro (nawet do 1,5 mld euro) na budownictwo energooszczędne zwiększające ich efektywność energetyczną. Ekologiczne budownictwo to spojrzenie na budynki oraz zagospodarowanie danego obszaru w sposób jak najmniej ingerujący w środowisko naturalne a co najważniejsze polepszające warunki życia czyli tego co dla każdego z nas jest najważniejsze i najcenniejsze. A to oznacza także ciągły postęp jeśli chodzi bardziej wydajne i tańsze budownictwo. Budownictwo pasywne staje się w Europie coraz popularniejsze.

Rozwijające się dynamicznie budownictwo energooszczędne ma szansę na rozwój, nie tylko dzięki odpowiednim materiałom budowlanym, ale również za sprawą profesjonalnych ekip wznoszących domy przyszłości. Chociaż współczesne budownictwo posiada coraz więcej udogodnień wspierających pracę ekip budowlanych, to jednocześnie wymaga bezustannego podnoszenia kwalifikacji. Na polskich uczelniach najczęściej wykładana jest inżynieria lądowa (budownictwo), której ukończenie prowadzi do zdobycia zawodu inżyniera budownictwa. Nowe budownictwo w blokach mieszkalnych z roku na rok jest coraz bardziej pożądane przez kupujących. Dzięki fasadom nowoczesne budownictwo rozpoczęło nowy etap.

Samo budownictwo modułowe opiera się na konstrukcjach nie wymagających przede wszystkim prac wstępnych typu kopania fundamentów, co zdecydowanie skraca sam czas pracy jak również przygotowania terenu pod budowę. Jednakże również możliwe jest budownictwo mieszkaniowe opierające się właśnie na rozwiązaniach modułowych jak również i znacznie bardziej skomplikowane obiekty przemysłowe i handlowe. Budownictwo drewniane, w tym także i wielokondygnacyjne, zyskuje coraz więcej zwolenników na całym świecie, jednak jego geneza wywodzi się ze Skandynawii i Kanady, gdzie technologie te są najbardziej rozwinięte. Już od kilku lat budownictwo w Polsce przeżywa prawdziwy boom. A budownictwo ma się akurat nieźle.